خبرگزاری ایسنا

اندر گرفتاری های چپ دستی در دنیای راست دست ها

/post-7

 چپ‌دست‌ها خاطرات تلخ و شیرینی از این ویژگی خود دارند. یکی از شیرین‌ترین تجربه‌های شخصی من از چپ دستی، سخنان معلم چهارم ابتدایی است که می‌گفت "چپ‌دست‌ها به دلیل بهره هوشی و به خاطر چپ‌دست بودن، بهترین معلمان ریاضی و زبان انگلیسی خواهند بود"، اینجاست که تاثیر ماندگاری یک فرد در ذهن پس از سال‌ها در اثر یک کلام، فارغ از درستی یا نادرستی آن، مشخص می‌شود.