روز جهانی چپ دست ها

وب گردی - اصرار جاهلانه برای راست دست کردن چپ دست ها

/post-4

چه کودکانی که به‌زور سیلی و خط‌کش و ترکه مجبور شدند قلم و بیل و چکش را به دست راست بگیرند و برای همیشه راه راست را فراموش کنند و استعدادشان را به تاریخ بسپارند.


علل چپ‌دستی / چرا چپ دست ها روز جهانی دارند

/post-2

چپ‌دستی به مفهوم تمایل طبیعی افراد در استفاده از دست چپ برای انجام کارهای گوناگون و بویژه نوشتن است


روز جهانی چپ دست ها چه روزی است؟

/post-1

گاندی، پیکاسو، بیل گیتس، چرچیل، انیشتین و... از چپ دست های مشهور هستند