چپ دست های مشهور جهان

روز جهانی چپ دست ها چه روزی است؟

/post-1

گاندی، پیکاسو، بیل گیتس، چرچیل، انیشتین و... از چپ دست های مشهور هستند