پرسش‌های متداول

روز جهانی چپ دست ها چه روزی است؟

۱۳ اگوست برابر با ۲۲ مرداد

دلایل چپ دستی چیست؟

ژنتیک، وراثت، عوامل محیطی و هورمون‌ها

کدام‌یک از مشاهیر جهان چپ دست هستند؟

گاندی، پیکاسو، بیل گیتس، چرچیل، انیشتین و...

علت نامگذاری روز چپ دست‌ها چیست؟

توجه به مشکلات چپ دست‌ها در استفاده از ابزار و امکانات