در تقارن 22 مرداد - روز جهانی چپ دست ها از نماد هویت بصری انجمن چپ دستان ایران رونمایی شد.

این نماد با ایده پردازی انجمن چپ دست ها و همکاری شرکت تبلیغاتی شمیم مدیا طراحی شده است.

خانم سارا مهرگان از اعضای انجمن و طراح و گرافیست در ارزیابی این طرح گفت:

آرم یا نشانه‌ی انجمن چپ‌دستان دو ویژگی بارز انسان‌های چپ‌دست را در بر‌دارد. ۱. تیک برعکس ۲. آینه‌نویسی که معمولا چپ‌دست‌ها در آن مهارت دارند که در برعکس نوشتن واژه‌ی (چپ) نشان داده شده. مورد قابل توجه بعدی در این آرم کادر مربع‌شکل که تیک را محصور کرده می‌باشد که گوشه‌ی پایین آن در سمت راست تبدیل به خط مورب شده که به موازات تیک قرار گرفته و باعث می‌شود سمت نگاه و توجه بیننده به سوی تیک جلب شود و بعد از آن به دلیل باز بودن کادر به بیرون هدایت شده و گردش مناسبی برای دیده شدن نوشته انجمن چپ دستان که در زیر آرم قرار گرفته، ایجاد می‌کند.

رونمایی از این لوگو با استقبال زیاد خانواده ی بزرگ چپ دست ها در شبکه های اجتماعی قرار گرفت.